.: Оръжеен Магазин Джонс. » Артикулна информация
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Газови патрони 9 мм PA PV

9 PA PV
Патрони с раздразващо вещество PV (Нонивамид) 45 мг в патрон.
Да се ползва изключително за защита от нападащи опасни или зли животни.
При използване на разстояние под 1 м има опасност от увреждане на здравето!

ВНИМАНИЕ ! ДА СЕ ПАЗИ ОТ ДЕЦА !

Начин на употреба:
Раздразващо вещество: PV Нонивамид, високоефективен „технически пипер“ Внимание ! Дразни ! Пазете очите !
Първа помощ: Изплакнете очите със студена вода. Не търкайте. При сериозно обгазяване потърсете лекарска помощ.
Изключително за защита от нападащи опасни, зли животни. Употребата срещу хора е забранена.
Злоупотребата предизвиква увреждане на здравето. Използвайте само при опасност. Употребата е на собствен риск.
Избягвайте употребата на алкохол, лекарства или наркотици преди или по време на срелбата.
Носете антифони, за да избегнете увреждане на слуха.
При неправомерна употреба на мунициите производителят не носи отговорност и не изплаща обезщетения.
Само потребителят отговаря за евентуални щети или телесни повреди.

 


 Арт. No Име Цена Мерна единица Общо 
9 PA PVГазови патрони 9 мм PA PV20,00 лв. комплект 10 бр. лв.